Ingrid Browaldh med Rikki


Vid min första kontakt med dig och din kursverksamhet slog det mig att du har ett så fint sätt att möta människor. Du var så noga med att ge varje deltagare av din uppmärksamhet och jag kände mig väldigt välkommen. Ditt sätt att leda är omtänksamt men också professionellt på alla nivåer.

Kursens innehåll har du på ett flexibelt sätt modellerat fram vid varje kurstillfälle och jag har kunnat åka hem med nya POSITIVA erfarenheter varje gång!